• Phone 9828591887
  • info@agribusinessnepal.com
  • पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन विद्यालय, स्वस्तिक रोड, विराटनगर

Please fill in the Application Form below to apply. Deadline for submission is 12th October, 2021.
तलको आवेदन फारम भर्नुहोस्। फारम भर्ने अन्तिम मिति २०७८ असोज २६

ne_NPNE